Examen de Matemáticas II de Baleares (PAU de 2012)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2012 Matemtiques II Model 2 Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades Es disposa de 90 minuts Cada qestió es puntua sobre 10 punts La qualificació final sobté de dividir el total entre 4 Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge matemtic i no matemtic emprat per lalumne Es valoraran negativament els errors de clcul Opció A 1 a Calculau totes les matrius 2x2 de la forma A   a c  1 2 a  que satisfan A2  2  A  3 I  0 o…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Extraordinaria de 2012
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases