Examen de Matemáticas II de Baleares (selectividad de 2008)

Prova daccés a la Universitat 2008 Matemtiques II Model 1 Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades Es disposa de 90 minuts Cada qestió es puntua sobre 10 punts La qualificació final sobté de dividir el total entre 4 Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge matemtic i no matemtic emprat per lalumne Es valoraran negativament els errors de clcul Opció A 1 Qu és la inversa duna matriu quadrada 3 punts Calculau si escau la inversa de la 1 2  2 matriu A  …
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Ordinaria de 2008
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases