Examen de Química de Baleares (selectividad de 2005)

Prova daccés a la Universitat 2005 Selectivitat Química Model 2 Contesta una opció de les dues que es proposen Utilitza la taula peridica que sadjunta Pots emprar la calculadora La puntuació mxima de cada pregunta est indicada a linici de la pregunta La nota de lexamen és la suma de les puntuacions OPCIÓ A 1 25 punts Considera lequilibri segent SO3 g SO2 g   O2 g H  98 kJmol a En un reactor de 5 litres sintrodueixen 2000 grams de SO3 Aconseguit lequilibri a 80 C sobserva que la pressió total a …
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Química
Convocatoria Ordinaria de 2005
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases