Examen de Economía de la Empresa de Cataluña (PAU de 2010)

Districte Universitari de Catalunya JImm Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya   Organització de Proves dAccés a la Universitat Proves dAccés a la Universitat Curs 20092010 Economia de lempresa Srie 2 Feu lexercici 1 i trieu UNA de les dues opcions A o B de la qual heu de respondre als exercicis corresponents 2 3 4 i 5 Exercici 1 El gerent de lempresa Plou Sobre Mullat SA ha presentat la llista segent orde nada alfabticament de comptes comptables i saldos amb data 31 d…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Extraordinaria de 2010
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases