Examen de Economía de la Empresa de Cataluña (PAU de 2015)

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2015 Economia de lempresa Srie 2 Qualificació Exercicis Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta identificadora de lalumnea Etiqueta de qualificació Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Responeu a CINC dels sis exercicis segents Cada exercici val 2 punts En el cas que respongueu a tots els exercicis només es valoraran els cinc primers Ex…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2015
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases