Examen de Economía de la Empresa de Cataluña (PAU de 2022)

Proves daccés a la universitat Economia de lempresa Srie 2 Qualificació TR 1 2 3 Exercicis 4 5 6 Suma de notes parcials Qualificació final 2022 Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora Responeu a QUATRE dels sis exercicis segents Cada exercici val 25 punts En el cas que respongueu a més exercicis només es valoraran els quatre primers Exercici 1 Lempresa JOMO SL és una pime especialitzada en la producció i la venda de sabat…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2022
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

Temas mencionados new_releases