Examen de Historia de la Filosofía de Cataluña (PAU de 2020)

2020 Proves daccés a la universitat Histria de la filosofia Srie 4 Qualificació TR Pregunta I a Exercici 1 Pregunta II b Pregunta III Exercici 2 Exercici 3 Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora La prova consta de tres exercicis En cada exercici heu descollir UNA de les dues opcions A o B Exercici 1 6 punts en total Trieu una de les dues opcions segents A o B i responeu a les tre…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Historia de la FilosofĂ­a
Convocatoria Extraordinaria de 2020
Fase Acceso

Informar de un error

Temas mencionados new_releases