Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (PAU de 2016)

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2016 Tecnologia industrial Srie 1 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona té dues opcions A i B Resoleu els exercicis de la primera part i per a la segona part escolliu UNA de les dues opcions A o B i feu els exercicis de lopció triada Primera part Exercici 1 25 punts En cada qestió només es pot tria…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error