Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (PAU de 2021)

Proves daccés a la universitat Tecnologia industrial Srie 2 Qualificació TR Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Exercici 4 Exercici 5 Exercici 6 Suma de notes parcials Qualificació final 2021 Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora Responeu a QUATRE dels sis exercicis segents Cada exercici val 25 punts En el cas que respongueu a més exercicis només es valoraran els quatre primers Podeu utilitzar les pgines en blanc pgines 14…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2021
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

Temas mencionados new_releases