Examen de Alem√°n de la Comunidad Valenciana (PAU de 2012)

i GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DEDUCACIÓ FORMACIÓ I OCUPACIÓ COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  p   n  SISTEMA LJIIVERSITARI VALlNCIÁ SISTFIIA IJNIVFRS ITARIO VAI ITNCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATRIA JUNY 2012 CONVOCATORIA JUNIO 2012 ALEMANY ALEMÁN BAREM DE LEXAMEN BAREMO DEL EXAMEN Gesamtpunktezahl Teil A  Teil B 10 Punkte Teil A Leseverstndnis 6 Punkte Frage …
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Alem√°n
Convocatoria Ordinaria de 2012
Fase General

Informar de un error

Temas mencionados new_releases