Examen de Dibujo Artístico de la Comunidad Valenciana (PAU de 2012)

i GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DEDUCACIÓ FORMACIÓ I OCUPACIÓ COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  p   n  SISTEMA LJIIVERSITARI VALlNCIÁ SISTFIIA IJNIVFRS ITARIO VAI ITNCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATRIA JUNY 2012 CONVOCATORIA JUNIO 2012 DIBUIX ARTÍSTIC II DIBUJO ARTÍSTICO II BAREM DE LEXAMEN BAREMO DEL EXAMEN OPCIÓ A EXERCICI DEL NATURAL A partir del model proposa…
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Dibujo Artístico
Convocatoria Ordinaria de 2012
Fase General Específica

Informar de un error