Examen de Geografía de la Comunidad Valenciana (PAU de 2016)

1GENERALITAT  VALENCIANA CONSlllfRIA DIDUCACIÓ INYISTIGACIÓ CULIIIRA I ISPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    11  SISTElIA UNIVERSITARJ VA LENCI Á SISTEMA UNIVERSITARIO VA LENCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JUNY 2016 Assignatura GEOGRAFIA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JUNIO 2016 Asignatura GEOGRAFÍA BAREM DE LEXAMEN Pregunta 1a 25 punts pregunta 2a 25 punts pregunta 3a 25 punt…
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Geografía
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases