Examen de Lengua y Literatura (Valenciano) de la Comunidad Valenciana (PAU de 2021)

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATRIA JULIOL 2021 Assignatura Valenci Llengua i Literatura II CONVOCATORIA JULIO 2021 Asignatura Valenciano Lengua y Literatura II BAREM DE LEXAMEN Comprensió del text 3 punts Anlisi lingística del text 3 punts Expressió i reflexió escrita 4 punts BAREMO DEL EXAMEN Comprensión del texto 3 puntos Análisis lingíst…
Comunidad Aut├│noma Comunidad Valenciana
Asignatura Lengua y Literatura (Valenciano)
Convocatoria Extraordinaria de 2021
Fase Acceso Admisi├│n

Informar de un error

Temas mencionados new_releases