Examen de Lenguaje y Práctica Musical de la Comunidad Valenciana (PAU de 2011)

GENERALITAT  VALENCIANA COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD tii   a n  S IST EMA UNIVERSITARI VA LENCIÁ SISTEMA U  IVERSITARIO VA L ENCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATRIA SETEMBRE 2011 CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2011 LLENGUATGE I PRCTICA MUSICAL LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL BAREM DE LEXAMEN 1 La puntuació mxima és de 10 punts Cadascuna de les tres parts ser avaluada de forma …
Comunidad Aut├│noma Comunidad Valenciana
Asignatura Lenguaje y Práctica Musical
Convocatoria Extraordinaria de 2011
Fase General Espec├şfica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases