Examen de Dibujo Técnico II de Galicia (ABAU de 2019)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2019 Código 22 DEBUXO TÉCNICO II A OPCIÓN A1 AFINIDADADEAFINIDAD Cualificación  Calificación 300 puntos Debuxa a figura afín do cuadrilátero ABCD coñecendo o eixe de afinidade e e o punto A afín de A Dibuja la figura afín del cuadrilátero ABCD  conociendo el eje de afinidad e y el punto A afín del A B A3 SISTEMA AXONOMÉTRICO Cualificación Calificación 350 puntos Dadas as proxeccións diédricas da figura debuxa unha isometría se…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Dibujo Técnico II
Convocatoria Ordinaria de 2019
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Temas mencionados new_releases