Examen de Dibujo TĂ©cnico II de Galicia (ABAU de 2022)

Proba de Avaliación do Bacharelato Código 22 para o Acceso á Universidade Convocatoria ordinaria 2022 DEBUXO TÉCNICO PREGUNTA 1 Resolva este exercicio de XEOMETRÍA PLANA 300 puntos Dados o vertice V e o foco F dunha parábola Debuxe a curva o seu eixe e a súa directriz Debuxe unha tanxente e unha normal por un punto P da mesmma situado a 40 mm sobre o seu eixe PREGUNTA 1 Resuelva este ejercicio de GEOMETRÍA PLANA 300 puntos Dados el vétice V y el foco F de una parábola Dibuje la curva su eje y s…
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Dibujo TĂ©cnico II
Convocatoria Ordinaria de 2022
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

Temas mencionados new_releases