Examen de Econom铆a de la Empresa de Galicia (ABAU de 2017)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 ECONOMÍA DA EMPRESA Código 31 Instrucións O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder a todas as preguntas da opción elixida OPCIÓN A 1 Responda brevemente as seguintes catro preguntas 075 puntos cada pregunta 11 Explica brevemente que é o crédito comercial de provedores 12 Diferenza entre estratexias de fusión e adquisición de empresas 13 Que se entende por propiedade industrial Pon un exemplo 14 Menciona as f…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Econom铆a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso Admisi贸n

Informar de un error

Temas mencionados new_releases