Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2012)

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU SETEMBRO 2012 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar un debuxo sobre a deforestación nos países tropicais Comentar o proceso de traballo e as técnicas empregadas para ilustrar a idea 10 puntos Realizar un dibujo sobre la deforestación en los países tropicales Comentar el proceso de trabajo y las técnicas utilizadas para ilustrar la idea 10 puntos OPCIÓN B Realizar unha ilustración sobre a enerxía nuclear Explicar o pro…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Extraordinaria de 2012
Fase General Específica

Informar de un error