Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2015)

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU SETEMBRO 2015 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar unha ilustración a partir do seguinte texto Explicar o proceso seguido para reflectir a idea e as técnicas empregadas 10 puntos A primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos Se detrás daquela porta existira un apartamento era evidente que Salon fixera demoler os tabiques porque o que vin era un antro de dimensións vastas e imprecisas Por algun…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Extraordinaria de 2015
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases