Examen de Historia del Arte de Galicia (ABAU de 2019)

OPCIÓN A Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2019 HISTORIA DA ARTE Código 33 1 Escolle dúas destas tres láminas ata 4 puntos por cada unha e identifica analiza e comenta cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema  Escoge dos de estas tres láminas hasta 4 puntos por cada una e identifica analiza y comenta cada una de las obras escogidas empleando el siguiente esquema a Identifícaa e sinala se procede culturaestilomovemento cronoloxía título e au…
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Historia del Arte
Convocatoria Ordinaria de 2019
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error