Examen de Inglés de Galicia (ABAU de 2018)

Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Inglés
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso
Ver el examen de la otra fase

Informar de un error

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade Código63 XUÑO 2018 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS OPCIÓN A Read the text and the instructions to the questions very carefully Answer all the questions in English Jonathan and his family were on their way to Silver Mountain for a day of walking in the hills Jonathan sat in the back seat clutching Boggle his toy dog in his arms and looking at the scenery majestic mountains divided by deep long blue rivers and more tree species tha…

Temas mencionados new_releases