Examen de Matem谩ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Galicia (ABAU de 2018)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 Código 40 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II Responde soamente aos exercicios dunha das opcións Puntuación máxima dos exercicios de cada opción exercicio 1 3 puntos exercicio 2 3 puntos exercicio 3 2 puntos exercicio 4 2 puntos OPCIÓN A 1 Dadas as matrices  10 1 B0 11 e C00 Calcula as matrices B C e AB Calcula os valores de a b e c que verifican B C AB 2 Dada a función f x x3 3x2 2x a Calcula a prim…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Matem谩ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso Admisi贸n

Informar de un error

Temas mencionados new_releases