Examen de Ingl├ęs de Galicia (ABAU de 2020)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade CONVOCATORIA ORDINARIA 2020 INGLÉS Código 11 Read the instructions to the questions very carefully and write all your answers in English Answer ONLY 4 OF THE 6 QUESTIONS BELOW If you answer more than four questions only the first four questions will be marked QUESTION 1 READ THE TEXT 1 AND ANSWER THE THREE QUESTIONS BELOW 25 points 11 Write a summary of the text in English including the most important points using your own words Ap…
Comunidad Aut├│noma Galicia
Asignatura Ingl├ęs
Convocatoria Ordinaria de 2020
Fase Acceso

Informar de un error

Temas mencionados new_releases