Examen de Inglés de Galicia (ABAU de 2020)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade CONVOCATORIA ORDINARIA 2020 INGLÉS Código 11 Read the instructions to the questions very carefully and write all your answers in English Answer ONLY 4 OF THE 6 QUESTIONS BELOW If you answer more than four questions only the first four questions will be marked QUESTION 1 READ THE TEXT 1 AND ANSWER THE THREE QUESTIONS BELOW 25 points 11 Write a summary of the text in English including the most important points using your own words Ap…
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Inglés
Convocatoria Ordinaria de 2020
Fase Acceso

Informar de un error

Temas mencionados new_releases