Examen de Lengua Gallega y Literatura de Galicia (ABAU de 2019)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XULLO 2019 Código 02 LINGUA GALEGA E LITERATURA II OPCIÓN A Agora que gastei os meus outonos 2 e ben entrado xa no propio inverno acredito no fugaz e no eterno 4 e só me asusta o raio non os tronos Un dende fai moitos anos comprendeu 6 que todo é asegún e relativo e ninguén é tan bo nen tan cativo 8 nen podemos prescindir do propio eu Gardo dentro de min toda a fragancia 10 dos amados rincós da miña infancia e os recendos que tiña …
Comunidad Aut├│noma Galicia
Asignatura Lengua Gallega y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2019
Fase Acceso Admisi├│n

Informar de un error

Temas mencionados new_releases