Examen de Lengua Vasca y Literatura de Navarra (selectividad de 2006)

Universidad Pública  de NavaiTa  Nqfanvako  1é Unibe11siUúe Publikoa EUSKAL HI ZK UNTZA ETA LITERATURA UN 113cRTSITATERA SARTíEKO HAUTAPROBA A eredua A aukera Zcruan ere bizitza dago  Ez dago hori ukatuko duen kristaurik Fededuna cz izaki ere une batcz bcgirada altxatzc soi larcki n bistakoa da zerua bizitzaz beterik dagoela Putreak  ugatzak bclc1tzak  aspa ldi bercganatu dutc zicntzialarien eta naturazalccn arrcta Goi 11u1ilako piztion gainbehera gcld itzcko crakundcck 1enbait egilasmo sustatu…
Comunidad AutĂłnoma Navarra
Asignatura Lengua Vasca y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2006
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error