Examen de Dibujo Técnico II de el País Vasco (EAU de 2023)

eman ta zabal zazu Universidad Euskal Herriko del País Vasco Unibertsitatea UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 2023ko OHIKOA MARRAZKETA TEKNIKOA II Irakasgaia Asignatura EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2023 ORDINARIA DIBUJO TÉCNICO II Ariketaren Kodea Código ejercicio 100 mm Data Fecha Kalifikazioa Calificación n eko aren ean En a de de Azterketakoadernotxo honek sei ariketa aurkezten ditu hiru multzotan banatuta A B eta C Bi ariketa daude multzo bakoitzean 1A eta 2A A m…
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Dibujo Técnico II
Convocatoria Ordinaria de 2023
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Temas mencionados new_releases