Examen de Física de el País Vasco (PAU de 2010)

eman ta zabal zazu Universidad Euskal Herriko del País Vasco Unibertsitatea UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2010eko EKAINA FISIKA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JUNIO 2010 FÍSICA Azterketa honek bi aukera ditu Horietako bati erantzun behar duzu Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea  Aukera bakoitzak 2 ariketa eta 2 galdera ditu  Ariketa bakoitzak 3 atal ditu eta gehienez 3 puntu balio du 1 puntu atal bakoitzeko Atal baten emaitzak zuzena nahiz okerra izan ez du izango inol…
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Física
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases