Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Lengua Catalana y Literatura
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2018 Llengua catalana i literatura Srie 1 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A OPCIÓ B D D Qualificació 11 12 1 C omprensió lectora 13 14 15 2 Expressió 21 escrita 22 31 32 3 R eflexió lingística 33 34 35 Suma de notes parcials Descompte per faltes Total Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta d…