Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Química
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Química Srie 1 Convocatria 2018 Responeu a les qestions 1 2 i 3 Tot seguit escolliu UNA qestió dentre la 4 i la 5 i UNA qestió dentre la 6 i la 7 i contesteu les dues que heu triat Cada qestió val 2 punts 1 La figura mostra les corbes obtingudes en la valoració de 14 lcid actic anomenat també cid etanoic corba A 12 i de lcid clorhídric corba B amb hidrxid de sodi Na…