Descargar examen

search

¿Sabías que puedes buscar exámenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad AutĂłnoma PaĂ­s Vasco
Asignatura Diseño
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2016ko UZTAILA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JULIO 2016 DISEINUA DISEÑO Azterketa honek bi aukera ditu Haietako bati erantzun behar diozu Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea  Azterketaren iraupena 90 minutu  Ezarritako ordenari zorrozki jarraituz 1  2  3 egin beharko du azterketa ikasleak  Ikasleak egokitzat jotzen dituen marrazketarako material guztiak erabili ahalko ditu  Ikasleari behar beste paperorri emango zaizkio azterketa era garb…