Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Latín II
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Proves daccés a la universitat Llatí Srie 3 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A OPCIÓ B Convocatria 2018 Qualificació 1 2 Exercicis 3 4 Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora La prova consta de quatre exercicis Lexercici 1 és comú mentre que els exercicis 2 3 i 4 estan agrupats en dues opcions A i B Feu lexercici 1 escolliu UNA de les dues opcions A o B i resoleu els tres…