Descargar examen

Comunidad Aut贸noma Catalu帽a
Asignatura Dise帽o
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisi贸n

Informar de un error

Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Disseny Srie 1 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A D OPCIÓ B D Qualificació 1 Exercicis 2 3 Suma de notes parcials Qualificació final Convocatria 2018 Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora La prova consta de tres exercicis Feu lexercici 1 i per als exercicis 2 i 3 trieu UNA de les dues o…

Temas mencionados new_releases