Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Historia de España
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso

Informar de un error

Material relacionado

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JUNY 2018 Assignatura HISTRIA DESPANYA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JUNIO 2018 Asignatura HISTORIA DE ESPAÑA BAREM DE LEXAMEN 1 Descriviu el tipus de fonts utilitzades 1 punt 2 Identifiqueu les idees principals dels textos i situeulos en el seu context histric i en el nucli temtic corresponent 25 punts 3 Expliqueu amb poq…