Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Latín II
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Llatí Srie 1 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A D OPCIÓ B D Qualificació 1 2 Exercicis 3 4 Suma de notes parcials Qualificació final Convocatria 2018 Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora La prova consta de quatre exercicis Lexercici 1 és comú mentre que els exercicis 2 3 i 4 estan …