Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Química
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

Convocatria 2018 Proves daccés a la universitat Química Srie 3 Responeu a les qestions 1 2 i 3 Tot seguit escolliu UNA qestió dentre la 4 i la 5 i UNA qestió dentre la 6 i la 7 i contesteu les dues que heu triat Cada qestió val 2 punts 1 El monxid de nitrogen és un contaminant atmosfric que sorigina en el motor dexplosió dels autombils Laire entra en el cilindre del motor per a proporcionar loxigen necessari per a la combustió de la gasolina per com que laire conté nitrogen sestableix lequilibr…