Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Lengua Castellana y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2014
Fase General

Informar de un error

Material relacionado

JGENERALITAT  VALENCIANA CONSllRIA DDUCACIÓ CULTURA 1 SPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD     d ISTEM l lN IVERSITARt VAtECI A SISTEIA l NIVERSIT1 IU O VA L EICJA NO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JULIOL 2014 CASTELL LLENGUA I LITERATURA II PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JULIO 2014 CASTELLANO LENGUA Y LITERATURA II BAREMO DEL EXAMEN Comentario crítico del texto 04 puntos Cuestiones E…