Descargar examen

Comunidad Aut贸noma Catalu帽a
Asignatura Cultura audiovisual
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisi贸n

Informar de un error

Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Cultura audiovisual Srie 1 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A D OPCIÓ B D Qualificació 11 Exercici 1 12 13 21 Exercici 2 22 23 Suma de notes parcials Qualificació final Convocatria 2018 Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora Feu lexercici 1 i escolliu UNA de les dues opcions A o B de lex…

Temas mencionados new_releases