Examen de EconomĂ­a de la Empresa de Baleares (selectividad de 2006)

Prova daccés a la Universitat 2006 Selectivitat Economia i Organització dEmpreses Model 3 Elegeix una de les opcions segents OPCIÓ A PART PRCTICA 1 Determina el volum de vendes en qu una empresa que fabrica i ven el producte J perd 5000  considerant que els costs fixos totals són de 8000  i els costs variables totals són dun 40 sobre les vendes 1 punt 2 Una empresa mostra com a resum de les despeses i els ingressos de lexercici econmic la informació segent Sous i salaris 300  Altres tributs 25 …
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2006
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error