Examen de Química de Baleares (selectividad de 2005)

Prova daccés a la Universitat 2005 Selectivitat Química Model 1 Contesta una opció de les dues que es proposen Utilitza la taula peridica que sadjunta Pots emprar la calculadora La puntuació mxima de cada pregunta est indicada a linici de la pregunta La nota de lexamen és la suma de les puntuacions OPCIÓ A 1 2 punts Dins un matrs aforat dun litre es posen 200 cm3 daigua quatre llenties dhidrxid de sodi de 5 grams cada una i 200 cm3 de dissolució aquosa 05 M dhidrxid sdic Es dissol i es duu amb …
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Química
Convocatoria Extraordinaria de 2005
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases