Examen de Economía de la Empresa de Cataluña (PAU de 2014)

Districte Universitari de Catalunya M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2014 Economia de lempresa Srie 5 Responeu a CINC dels sis exercicis segents Cada exercici val 2 punts En el cas que respongueu a tots els exercicis només es valoraran els cinc primers Exercici 1 11 Lempresa Cepisa SA presenta els comptes segents a 31 de desembre de lexercici passat Concepte Altres despeses dexplotació …
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Extraordinaria de 2014
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases