Examen de Economía de la Empresa de Cataluña (selectividad de 2001)

Districte universitari de Catalunya SRIE 2 PAAU LOGSE ECONOMIA I ORGANITZACIÓ DEMPRESA Curs 20002001 Lexamen consta de dues opcions A i B Escolliune una Cada opció consta de sis exercicis el primer dels quals és comú a les dues opcions Exercici 1 comú a les dues opcions Una empresa té previst endegar dos projectes dinversió sobre els quals es disposa de la informació segent expressada en euros PROJECTE Desemborsament de la inversió Fluxos de caixa 1r exercici 2n exercici 3r exercici Taxa dactua…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2001
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases