Examen de Geografía de Cataluña (selectividad de 2006)

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves dAccés a la Universitat PAU Curs 20052006 Geografia srie 4 Escolliu una de les dues opcions A o B Opció A Exercici 1 total 5 punts Llegiu el text segent i responeu les qestions La Política Agrícola Comuna PAC es va crear als anys seixanta en un moment en qu Europa era deficitria en la majoria dels productes alimentaris Els seus mecanismes es van configurar per resoldre aque…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura GeografĂ­a
Convocatoria Extraordinaria de 2006
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases