Examen de Química de Cataluña (selectividad de 2007)

Districte Universitari de Catalunya Generalitat de Catailunya Consell lnterunirversitari de Catalunya 1 Organtzació de Proves dAccés a la Universitat Proves d accés a la Universitat Curs 20062007 Química Srie 3 Contesteu les preguntes 1 2 3 i la 4 i la 5 dUNA de les dues opcions A o B En cap cas podeu fer un exercici de lopció A i un altre de lopció B 1 A través de la fotosíntesi els vegetals fabriquen sucres a partir de laigua i el dixid de carboni de laire segons la reacció simplificada segen…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura QuĂ­mica
Convocatoria Extraordinaria de 2007
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases