Examen de Alemán de la Comunidad Valenciana (PAU de 2016)

1GENERALITAT  VALENCIANA CONSWRIA DDUCACIÓ INVISTIGACIÓ CULTURA 1SPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD oo   1  fl  SIST ElIA UN I VERSITARI VA L ENCl Á SISTEMA 11  IVERSITARIO VA LENCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JUNY 2016 Assignatura ALEMANY PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JUNIO 2016 Asignatura ALEMÁN BAREM DE LEXAMEN Gesamtpunktezahl Teil A  Teil B 10 Punkte Teil A Leseverstndni…
Comunidad Aut├│noma Comunidad Valenciana
Asignatura Alemán
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General

Informar de un error