Examen de Dibujo Artístico de la Comunidad Valenciana (PAU de 2011)

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DEDUCACIÓ COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD e   111  SISTEIA lHI VERS ITARI VAUICIÁ SISTEMA UNIVERSITARIO VA LITNCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JUNY 2011 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JUNIO 2011 DIBUIX ARTÍSTIC II DIBUJO ARTÍSTICO II BAREM DE LEXAMEN BAREMO DEL EXAMEN OPCIÓ A EXERCICI DEL NATURAL A partir del model proposat feu un dibuix dencaix …
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Dibujo Artístico
Convocatoria Ordinaria de 2011
Fase General Específica

Informar de un error