Examen de Economía de la Empresa de la Comunidad Valenciana (PAU de 2016)

1GENERALITAT  VALENCIANA CONSEWRIA DEDUCACIÓ INVESTIGACIÓ CULTURA I ESPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    11  SISTElIA UNIVERSITARJ VA LENCI Á SISTEMA UNIVERSITARIO VA LENCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JUNY 2016 Assignatura ECONOMIA DE LEMPRESA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JUNIO 2016 Asignatura ECONOMÍA DE LA EMPRESA BAREM DE LEXAMEN Cada pregunta breu val un mxim d1 punt C…
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Economía de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases