Examen de Fundamentos del Arte de Galicia (ABAU de 2018)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 FUNDAMENTOS DA ARTE II OPCIÓN A Código 50 1 a Situar os dous artistas propostos no seu contexto histórico social económico cultural Ata 15 puntos Situar a los dos artistas propuestos en su contexto histórico social económico cultural Hasta 15 puntos b Determinar a traxectoria dos dous artistas propostos ata 15 puntos Determinar la trayectoria de los dos artistas propuestos hasta 15 puntos 2 a Describir o estilo da primeir…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Fundamentos del Arte
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso Admisi贸n

Informar de un error

Temas mencionados new_releases