Examen de Econom铆a de la Empresa de Galicia (PAU de 2013)

Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Econom铆a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2013
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU XUÑO 2013 ECONOMÍA DA EMPRESA Código 31 Instrucións O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder a todas as preguntas da opción escollida OPCIÓN A 1 Responda brevemente as seguintes catro preguntas 075 puntos cada pregunta 11 Que significa que as cooperativas carecen de finalidade lucrativa 12 Menciona dous métodos de obtención de información para a investigación de mercados 13 Explica brevemente a influencia do poder de negociación do…

Temas mencionados new_releases