Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2013)

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU SETEMBRO 2013 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar unha ilustración sobre a influencia das redes sociais nas revoltas que se produciron nos países árabes Explicar as técnicas empregadas 10 puntos A primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos Realizar una ilustración sobre la influencia de las redes sociales en las revueltas que se han producido en los países árabes Explicar las técnicas utiliz…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Extraordinaria de 2013
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases