Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2014)

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU XUÑO 2014 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar un debuxo sobre un tema libre Comentar o proceso de traballo e as técnicas empregadas para ilustrar a idea 10 puntos A primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos Realizar un dibujo sobre un tema libre Comentar el proceso de trabajo y las técnicas utilizadas para ilustrar la idea 10 puntos La primera parte de la pregunta vale 8 puntos y la segunda…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Ordinaria de 2014
Fase General Específica

Informar de un error